Jaar 2016

Jaarverslag “De Bronzen Stemmen” 2016

05-01
Nieuwjaarsbijeenkomst in ons repetitielokaal, dat door vele vrijwilligers  omgetoverd  was in een heel gezellige ruimte. Traditioneel hield de voorzitter zijn              nieuwjaarstoespraak en zongen we onze partners toe. De catering was fantastisch en            misschien zelfs wel wat overdadig.

05-02
Afscheid van ons oudste lid en medeoprichter Tonnie de Krijger in een volle
Corneliuskerk. We zingen onder leiding van onze oud-dirigent die samen met
Tonnie De Bronzen Stemmen opgericht heeft.

22-03
Onze jaarlijkse ledenvergadering in een dorpshuis dat volop gerenoveerd wordt.              Financieel wordt het voor de vereniging behoorlijk lastig door het teruglopend              ledenaantal. De penningmeester moet dat ook bezuinigen op
het  aantal  gesubsidieerde borrels. Verder zal de jaarlijkse feestmiddag in de
toekomst gehouden worden in het repetitielokaal met eigen catering en zal de
nieuwjaarsreceptie iets minder uitbundig zijn. Het subkoor, dat recent nog twee
betaalde uitvoeringen heeft gegeven op uitnodiging, zal uitgebreid worden tot het
volledige koor.

25-03
Frans Goosen overlijdt na een hartoperatie. We hoeven niet op te treden bij de               crematie op 1 april.

05-04
In een poging meer leden te krijgen houden we weer een open repetitie. De
opkomst was heel teleurstellend.

04-05
Op verzoek van de gemeente Beuningen treden we op bij het oorlogsmonument               in een door de gemeente verschafte tent die precies groot genoeg was voor ons.

12-05
Het uitvaartkoor werkt mee aan een mis in de Molenstraatkerk, de opkomst was
heel mager.

05-07
Laatste repetitie voor de vakantie.

30-08
Eerste repetitie na de vakantie.

11-09
Optreden in Oud Burger Gasthuis in Nijmegen met een volle zaal belangstellenden.               Waarschijnlijk voor het eerst in ons bestaan hebben we na de pauze ons jasje                 uitgetrokken.

20-09
Onze jaarlijkse ontspanningsmiddag hielden we dit jaar in de
Leghe Polder. Cateraar van der Aa uit Winssen verzorgde het buffet tot volle
tevredenheid.

17-12
Op zaterdag 17 december treden we op in de kapel van Dekkerswald, de eerste van
onze kleine serie kertconcerten.

18-12
De volgende dag zingen we in de kerk in Winssen, omdat de kerk in Beuningen dan
bezet is. Met ruim 150 toehoorders zijn we niet ontevreden. De glühwein en
chocolademelk vonden gretig aftrek. Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar.

20-12
We sluiten het jaar af met een optreden in Kalorama.