Jaar 2018

Jaarverslag “De Bronzen Stemmen” 2018

01-01   Het zal u niet zijn ontgaan dat ons koor ”De Bronzen Stemmen” in dit jaar zijn 25everjaardag viert.
Ter ondersteuning van het bestuur is in 2017 een jubileumcommissie in het leven geroepen.

06-01   Via Willie Wilting wordt gevraagd of we de uitvaartmis van mevr. Bos – Heinen uit Alde Steeg willen opluisteren. Zij was groot fan van ons en was nog aanwezig bij ons concert in Alde Steeg op 28 december.

09-01   De traditionele nieuwjaarsreceptie met partners. Zoals gebruikelijk was het weer erg gezellig, we werden zwaar verwend door Theo Daanen en Andre Kelders.

27-02   De jaarvergadering hebben we vervroegd, omdat er veel belangrijke zaken te
bespreken waren. Wim Hanen presenteert als nieuwe penningmeester onze
financiële resultaten van 2017 (klein overschot) en de begroting voor jubileumjaar
2018 (tekort vooral door jubileumfeest). Als bestuurslid moet Nico Roeven zich terug trekken. Als nieuwe bestuursleden melden zich Gerd Walravens en Arnold
Verhoeven, met applaus van de vergadering benoemd, waarmee het bestuur weer
voltallig is.

17-03   Wim Hanen kan zich niet langer vinden in het beleid van het bestuur en kondigt zijn aftreden per 1 mei aan. Als reactie stelt Theo Fest zijn functie als voorzitter met
onmiddellijke ingang ter beschikking.
03-04   In een ingelaste (mini-)ledenvergadering maakt Kees bekend dat Henk Grisel bereid is voor een jaar het voorzitterschap op zich te nemen Applaus! Verder zal Kees het
penningmeesterschap overnemen van Wim Hanen en zal het secretariaat voor een
deel door Gerd  ingevuld worden. Kees blijft de externe communicatie verzorgen.

10-04   Op zoek naar een nieuwe dirigent; Mathieu heeft aangegeven dat hij per 1 -1-2019 wil stoppen. Ook zijn we druk bezig met repeteren en voorbereiden van het voorjaarsconcert, wat ten gehore wordt gebracht met medewerking van Surprise en Het Molenquintet, in de Corneliuskerk op 27 mei. Het is logisch dat we in dit jubileumjaar ook al nadenken over de feestmiddag op 5 oktober (de echte jubileum dag) en het jubileumconcert op 28 oktober. Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)in werking treden. Ook daar moet de nodige aandacht aan worden besteed. Het resultaat wordt u in deze vergadering aangeboden.

24-07   Na een, in verband met broodnodige repetities, korte vakantieperiode gaan we weer vlijtig verder met de voorbereidingen voor het jubileum- en ook al kerstconcert, hiermee geholpen door de jubileumcommissie. Het programmaboekje moet worden gemaakt, gevuld met advertenties van sponsoren, die door verscheidene leden van ons koor bij elkaar zijn gesprokkeld. Veel dank daarvoor.

21-08   We zijn druk bezig en goed op schema met de voorbereidingen en repetities voor zowel de feestmiddag en het jubileumconcert. Het feestje vindt plaats in ’t Hemelrijck en bij het jubileumconcert gaan Rob Hazenberg en Myrea Derksen als solisten optreden. Het programmaboekje, waarmee Wim Hanen is begonnen wordt door Gerd Walravens afgemaakt.

25-09   De kandidaat dirigenten Carla Bons en Maarten-Jan Dongelmans geven een blijk van hun kunnen tijdens een proef repetitie. Het zijn de enige twee die overgebleven zijn van een vijftal benaderde dirigenten. Uiteindelijk kiezen de koorleden voor Maarten-Jan, die in januari 2019 het stokje gaat overnemen. Quattro Colori is uitgenodigd om, evenals vorig jaar, ons kerstconcert op te luisteren.

23-10   De feestmiddag op 5 okt. in ’t Hemelrijck was goed verzorgd, misschien een beetje krap wat plaats en zo betreft. Zeven jubilarissen, lid vanaf het begin, zijn in het zonnetje gezet. Er is even stilgestaan bij het overlijden van enkele van onze leden. Het jubileumconcert op 28 okt. Is een doorslaand succes geworden met 228 betalende bezoekers. Dat geweldige aantal betekent ook dat onze penningmeester zich geen zorgen meer hoeft te maken over de kosten voor dit toch wel dure concert. Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Nico Cornelissen waarvoor wij op 3 dec. de uitvaart mede hebben mogen verzorgen.

16-12   Het Kerstconcert in de Corneliuskerk werd, buiten verwachting, goed bezocht. Wij hebben, samen met Quattro Colori het publiek een mooi concert gebracht.

Op deze plaats is wel een applaus voor de jubileumcommissie en allen die zich hebben ingezet voor het welslagen van dit bijzondere jaar gerechtvaardigd. APPLAUS!!

 Na het concert was het “winterstop”. Om op 8 januari 2019 weer op te starten met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. Maar dat is iets voor het volgende jaarverslag.

            Gendt, 3 januari 2019.

            Gerd Walravens