Jaar 2017

Jaarverslag “De Bronzen Stemmen” 2017

07-01   Via de pastoor van de Molenstraatkerk zijn we gevraagd om een herdenkingsdienst
op te luisteren ter gelegenheid van het eerder overlijden van de generaal der
Jezuieten die een half jaar daarvoor gestorven is. Ondanks het slechte weer waren
veel leden gekomen.

10-01   De traditionele nieuwjaarsreceptie met partners. Zoals gebruikelijk was het weer                   erg gezellig.

21-03   Tijdens de jaarvergadering melden zich op vraag van het bestuur twee leden voor
de te vormen jubileumcommissie: Ton van den Brand en Jan Oosterhout. Later                     wordt Ferrie Meinema toegevoegd. Bestuursleden Theo Fest en Kees Bos worden
zonder tegenkandidaten herbenoemd.

02-05   Het bestuur heeft de dames van Quattro Colori uitgenodigd  om dit jaar met ons op
te treden tijdens ons kerstconcert in de Corneliuskerk. We hebben een eerste
gezamenlijke bespreking.

06-06    Een maand eerder dan vorige jaren gaan we met vakantie. Dit is mogelijk omdat
de Leghe Polder de hele vakantieperiode open is.

07-06    De jubileumcommissie houdt een eerste vergadering. De contouren van het
programma voor het jubileumjaar beginnen vorm te krijgen.

04-07    Het is midden in de vakantie, maar de jubileumcommissie werkt gewoon door.
Details voor de concerten worden afgesproken.

25-07    De vakantie is ten einde. We beginnen weer te repeteren.

29-08    Een nieuwe koorfoto wordt gemaakt op een wel erg warme dag bij het torentje
van het voormalige kasteel Blankenburg in Beuningen.

26-09    We houden de jaarlijkse feestmiddag met partners. Elk jaar is de groep weer wat
kleiner. Maar de gezelligheid blijft. Pieter en Henk treden voor ons op, evenals
Hennie de Lange, partner van Herman Loermans. Cateraar van der Aa uit
Winssen verzorgt weer tot ieders tevredenheid de inwendige mens.

02-10    We krijgen bericht dat onze penningmeester Leo van Mil overleden is. De week
ervoor was hij nog druk bezig de feestmiddag te regelen.
07-10    In een mooie uitvaartdienst in Winssen nemen we afscheid van Leo. We zingen
vijf nummers, waaronder zijn geliefde “Suliko”.

14-10   We nemen deel aan een korenavond in Gendt, georganiseerd door het koor
Jubilate.

19-10   In een mooie crematieplechtigheid nemen we afscheid van Nico Hermens met het
zingen  van 4 nummers voor hem in het crematorium aan de Staddijk in Nijmegen.

28-11   Marianne Fest heeft gevraagd of De Bronzen Stemmen willen zingen bij haar
afscheid. We zingen 9 nummers, die ze zelf nog uitgezocht heeft, in de kerk in de
Dennenstraat.

15-12   Al weer staan we in het crematorium aan de Staddijk, dit keer om afscheid te
nemen van Jan Mennink die tot voor kort nog met ons mee zong.

17-12   We zingen samen met Quattro Colori uit Nijmegen ons jaarlijks kerstconcert voor
een publiek van 150 mensen. Na afloop kregen we veel complimenten.

20-12   In wijkcentrum De Schalmei in Neerbosch-Oost geven we een kerstconcert tijdens
de kerstmiddag van de Zonnebloem voor een volle zaal.

28-12   In de Alde Steeg in Beuningen treden we op met een gemengd programma van
kerstmuziek en lichtere kost. Hiermee wordt het jaar afgesloten.